OPŁATY STAŁE ZA USŁUGI PRZEDSZKOLNE:

Pobyt 5 godzinny dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Każda kolejna, rozpoczęta godzina kosztuje 1zł. Wszystkie zajęcia dodatkowe są również bezpłatne!

6-ścio latki oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają z opieki przedszkolnej bez opłat za pobyt.

Konto Rady Rodziców:
Nr rachunku:
64 9085 0002 0000 0003 7080 0001
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej
Nazwa i adres:
Rada Rodziców Przedszkola Niepublicznego Kasztanowy Ogród w Środzie Wielkopolskiej