Prosimy o pobranie, wypełnienie i przekazanie do przedszkola oświadczenia odnośnie przyprowadzania dziecka do przedszkola od 25.05.2020r.
Oświadczenie oraz zasady i procedury dla rodziców w związku z COVID-19:

Zasady i procedury dla rodziców COVID-19 od 25.05.2020-1

O Ś W I A D C Z E N I E dla rodziców od 25 maja2020

ZASADY I PROCEDURY DLA RODZICÓW COVID-19 od 25.05.2020 DOTYCZĄCE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH