Opłaty stałe za usługi przedszkolne:

 

Płatności – od 1 lutego 2017r. opłata za korzystanie z opieki w żłobku wynosi 300 zł plus 100 zł dofinansowania z programu „Maluch”.

Konto Rady Rodziców:
Nr rachunku:
64 9085 0002 0000 0003 7080 0001
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej
Nazwa i adres:
Rada Rodziców Przedszkola Niepublicznego Kasztanowy Ogród w Środzie Wielkopolskiej