Plakat dla dzieci dotyczący instrukcji mycia rąk oraz stosowania zasad higieny osobistej.

plakat_kv_dla_dzieci