Kadra

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopedzi i neurologopeda, psycholog, terapeutki, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.


Dyrektor:  mgr Justyna Kozak

Nauczyciele i asystenci:

Grupa „Świetliki”

– mgr Angelika Czubanowska

– mgr Agnieszka Tomczak

Grupa „Zajączki”

– mgr Marlena Olejniczak

– mgr Dagmara Woźniak

Grupa „Ważki”

– mgr Weronika Mikołajczak

– mgr Martyna Kaczmarek

– mgr Magdalena Polody- nauczyciel wspomagający

Grupa „Bratki”

– mgr Agnieszka Ryś- Dolata

– mgr Olga Owczarek

Grupa „Słoneczka”

– mgr Agnieszka Knaflewska

– mgr Dorota Stępień

Grupa „Żuczki”

– mgr Iwona Ryś

– mgr Walentina Łazarienko- nauczyciel wspomagający

Grupa „Żuczki”

– mgr Agnieszka Kolano 

– mgr Telimena Lelińska

– mgr Alicja Kowalska- nauczyciel wspomagający

Grupa „Jeżyki”

– mgr Agnieszka Frąckowiak

– mgr Ewelina Chojnacka

Grupa „Jaskółki I”

– mgr Marianna Mieloch

– Karolina Adam- Skibińska- asystent

Grupa „Jaskółki II”

– mgr Aldona Poźniak

– Agnieszka Kaźmierczak- asystent

Grupa „Mrówki”

– mgr Anna Budnowska

– mgr Monika Woźniak

Grupa „Pszczółki”

– mgr Agnieszka Juskowiak

– mgr Monika Matysiak

Grupa „Biedronki”

– mgr Katarzyna Dudzic

– mgr Marlena Kasperska- Piętka

Grupa „Kreciki”

– mgr Joanna Wojtuś

– mgr Agata Dobroś

Grupa „Motylki” 

– mgr Katarzyna Klimek

 – mgr Karolina Wojciechowska

 Grupa „Biedronki”

 – mgr Dorota Grabowska 

Opiekunki: 

– Katarzyna Stróżewska

– Grażyna Nowak

– Małgorzata Hałat

– Kamila Deska- Berent

– Katarzyna Maciejewska

– Aneta Głowacka

– Elżbieta Aleksy

– Maria Spychaj

– Aurelia Małecka

 

 

Grupa żłobkowa „Krasnale”

– Anna Gierczyńska- wychowawca

– Patrycja Borowczyk- pomoc opiekunki

– Mariola Kurasiak- pielęgniarka

– Agnieszka Lipiecka- pracownik obsługi

 

Zajęcia terapepeutyczne, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą:

Koordynatorzy: mgr Justyna Kozak

                              mgr Marianna Mieloch

– mgr Aldona Poźniak – terapia pedagogiczna, terapia behawioralna

– mgr Ewa Michalak – neurologopedia, logopedia

– mgr Agnieszka Juskowiak- logopedia

– mgr Elżbieta Radziejewska – terapia pedagogiczna

– mgr Katarzyna Waraczewska- Wawrzyniak – fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa

– mgr Natalia Sobczak- fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa

– mgr Agnieszka Ryś- Dolata- terapia pedagogiczna

– lic. Paulina Mieloch- terapia integracji sensorycznej

– mgr Magdalena Polody- terapia pedagogiczna

– mgr Dagmara Przybył – terapia pedagogiczna, terapia integracji sensorycznej

– mgr Marianna Mieloch – terapia autyzmu, terapia tyflopedagogiczna, terapia surdopedagogiczna, terapia pedagogiczna

– mgr Alicja Kowalska – terapia integracji sensorycznej, arteterapia, logopedia

– mgr Magdalena Duszczak – logopedia

– Ewa Klupczyńska – dogoterapia

– mgr Agnieszka Kolano- terapia pedagogiczna

– mgr Walentina Łazarienko- terapia pedagogiczna