O Nas

Nasze Przedszkole jest miejscem sympatycznym życzliwym, tolerancyjnym i bezpiecznym.

Pragniemy wspierać wszechstronny rozwój dziecka i zaspakajać jego potrzeby edukacyjne umożliwiając rozwój talentów i zainteresowań.

Naszym atutem jest profesjonalna, zaangażowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne do pełnienia ww. funkcji kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Są to ludzie pełni pasji, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje.

W naszym przedszkolu stworzone są grupy ogólnodostępne, grupy integracyjne oraz grupy terapeutyczne.

Do grup integracyjnych i terapeutycznych zapraszamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracujemy z dziećmi m. in. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim a także z niepełnosprawnością ruchową, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z dziećmi z zespołem Downa. Jesteśmy placówką o charakterze edukacyjno – terapeutycznym.

Naszym celem jest organizowanie edukacji dla wszystkich dzieci a także terapii dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich możliwości w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) dostosowany indywidualnie przez zespół nauczycieli i terapeutów.

Dzieciom uczęszczającym do naszej placówki zapewniamy kompleksową terapię, zgodnie z zaleceniami komisji wydającej orzeczenie.

Wszystkim dzieciom zapewniamy indywidualne podejście, zajęcia dostosowane do potrzeb wszystkich przedszkolaków. Uczymy tolerancji, wyrównujemy szanse edukacyjne.

Formularz kontaktowy

Zgada na przetwarzanie danych

1 + 3 =

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Integracyjnymi Kasztanowy Ogród w Środzie Wielkopolskiej oddział I

ul. J.H. Dąbrowskiego 50 (II Piętro)
63-000 Środa Wielkopolska
tel.: +48 605 905 149

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Integracyjnymi Kasztanowy Ogród w Środzie Wielkopolskiej oddział II

ul. 17 Września 10
63-000 Środa Wielkopolska
tel.: +48 605 905 038

mgr Justyna Kozak

Dyrektor

justyna.kozak@sroda21.eu

adres e-mail

6:30 do 17:00

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku