Płatności

Nasze przedszkole realizuje projekt „Przedszkole za złotówkę”, gwarantując bezpłatny, pięciogodzinny pobyt dziecka w placówce przedszkolnej. Natomiast, każda następna godzina jest płatna 1 zł. Wyżywieniem przedszkolaków zajmują się Stołówki Gminne, dostarczając codziennie, świeże posiłki.
Koszty wyżywienia:
http://stolowki.gminne.sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=4&strona=1

Opłata za pobyt w przedszkolu, jak również za wyżywienie wystawiane są w jednej, zbiorczej fakturze, z terminem płatności do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta.