Płatności

Nasze przedszkole realizuje projekt „Przedszkole za złotówkę”, gwarantując bezpłatny, pięciogodzinny pobyt dziecka w placówce przedszkolnej. Natomiast, każda następna godzina jest płatna 1,30 zł. Wyżywieniem przedszkolaków zajmują się Stołówki Gminne, dostarczając codziennie, świeże posiłki.
Koszty wyżywienia:
http://stolowki.gminne.sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=4&strona=1

Opłaty za pobyt w przedszkolu oraz za wyżywienie są wystawiane na dwóch oddzielnych fakturach, z terminem płatności do 15 dnia każdego miesiąca .