Wczesne Wspomaganie Rozwoju 

       Wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zapraszamy na zajęcia terapeutyczne do naszego Przedszkola!

Oferujemy:

– terapię pedagogiczną,

– zajęcia logopedyczne,

– neurologopedię,

– terapię autyzmu,

– rehabilitację ruchową,

– terapię ręki,

– zajęcia socjoterapeutyczne,

– zajęcia z psychologiem.

 

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę na co dzień pracującą z dziećmi z różnorodnymi problemami rozwojowymi. W związku ze złożonymi potrzebami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju nasi specjaliści w swojej pracy wykorzystują elementy różnych metod , między innymi metody behawioralnej, Metody Dobrego Startu, Terapii Ręki,  Metody Ruchu Rozwijającego w Sherborne, metody krakowskiej, metody komunikacji alternatywnej, Metody Knillów, metody relaksacyjne, praca z oddechem, metody dotyku i pracy z oddechem.

Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny Plan Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz dokonujemy diagnozy potrzeb rozwojowych. Wspólnie z Rodzicami, na podstawie zaleceń zawartych w opinii ustalamy kierunek działań i cele, które realizujemy podczas zajęć. Wiemy, że wspólna praca Zespołu WWR oraz Rodziców przynosi najlepsze efekty!

Zapraszamy do odwiedzenia „Kasztanowego Ogrodu”!