Wczesne Wspomaganie Rozwoju 

Wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zapraszamy na zajęcia terapeutyczne do naszego Przedszkola!

Oferujemy:

– terapię pedagogiczną,

– zajęcia logopedyczne,

– neurologopedię,

– terapię Integracji Sensorycznej,

– terapię autyzmu,

– terapię surdopedagogiczną,

– terapię tyflopedagogiczną,

– rehabilitację ruchową,

– terapię ręki,

– zajęcia socjoterapeutyczne,

– zajęcia z psychologiem.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę na codzień pracującą z dziećmi z różnorodnymi problemami rozwojowymi. Nasi specjaliści są certyfikowanymi terapeutami między innymi metody behawioralnej, metody Growth Through Play System, metody Ruchu Rozwijającego w Sherborne.

Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny Plan Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz dokonujemy diagnozy potrzeb rozwojowych. Wspólnie z Rodzicami, na podstawie zaleceń zawartych w opinii ustalamy kierunek działań i cele, które realizujemy podczas zajęć. Organizujemy również warsztaty i szkolenia dla rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem rozwoju. Wiemy, że wspólna praca Zespołu WWR oraz Rodziców przynosi najlepsze efekty!

Zapraszamy do odwiedzenia „Kasztanowego Ogrodu”!