Grupa”Kreciki”

„Kreciki”– to jedna z  najstarszych grup przedszkolaków. Wrzesień był miesiącem, w którym dzieci wzajemnie się poznawały, gdyż do grupy dołączyły dzieci które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola. W tym roku szkolnym pracujemy w oparciu o Program nauczania „Smyk” wydawnictwa MAC, zgodnie z Podstawą Programową.

Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem.

W ciągu dnia mamy czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście do ogrodu przedszkolnego. W codziennych sytuacjach zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Wdrażamy do posługiwania się wyrazistą mową. Poznajemy literaturę dziecięcą. Wszystkie te działania prowadzą do przygotowania 6-latków do czytania. Sprawność ręki dzieci nabywają dzięki różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno- konstrukcyjnych.

W roku szkolnym przeprowadzone zostaną badania gotowości szkolnej. Rozwój jest procesem, w którym obserwujemy zmiany prowadzące do lepszego funkcjonowania dziecka. W celu wychwycenia tych zmian, przeprowadzona zostanie diagnoza (pierwsza na jesieni, druga wiosną).

Mamy nadzieję, że czas spędzony w przedszkolu przyczyni się do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej i ułatwi im dalszą naukę w szkole.