Kadra

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopedzi i neurologopeda, psycholog, terapeutki, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.


Dyrektor:  mgr Justyna Kozak

Nauczyciele i asystenci:

Grupa “Świetliki”

– mgr Angelika Czubanowska

– mgr Agnieszka Tomczak

Grupa “Zajączki”

– mgr Walentina Łazarienko

– mgr Magdalena Fórmaniak

Grupa “Ważki”

– mgr Weronika Mikołajczak

– mgr Magdalena Antowska

– Tatiana Briezicka- asystent

Grupa “Bratki”

– mgr Agnieszka Ryś- Dolata

– Zofia Hoderna

Grupa “Słoneczka”

– Agnieszka Knaflewska

– mgr Dorota Stępień

Grupa “Żuczki”

– mgr Alicja Kowalska

– Urszula Tomczyk

Grupa “Jeżyki”

– mgr Ewelina Chojnacka

-Zofia Hoderna

– Karolina Adam -Skibińska – asystent

Grupa “Jaskółki”

– mgr Aldona Poźniak

– Agnieszka Kaźmierczak- asystent

 

 

Grupa “Mrówki”

– mgr Anna Budnowska

– mgr Anna Przybylska

Grupa “Pszczółki”

– mgr Monika Matysiak

-Monika Woźniak

Grupa “Biedronki”

– mgr Katarzyna Dudzic

– mgr Alina Mieloch

– Danuta Tauchert – asystent

Grupa “Kreciki”

– mgr Joanna Wojtuś

– Monika Woźniak

 

 

 

 

 

 

Grupa “Motylki” 

– mgr Dorota Grabowska

 – mgr Kinga Drozdowska

 Grupa “Biedronki”

 – mgr Katarzyna Klimek

-mgr Karolina Wojciechowska

Opiekunki: 

– Katarzyna Stróżewska

– Grażyna Nowak

– Małgorzata Hałat

– Kamila Berent-Deska

– Katarzyna Maciejewska

– Aneta Głowacka

-Anna Kaczmarek

-Marlena Walkowiak

– Violetta Kaczmarek

– Maria Spychaj

– Izabela Małecka

 

 

 

Grupa żłobkowa “Krasnale”

– Anna Gierczyńska- wychowawca

– Patrycja Borowczyk- pomoc opiekunki

 

 

Zajęcia terapepeutyczne, rewalidacyjne i logopedyczne oraz zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą:

Koordynatorzy: mgr Justyna Kozak

                              mgr Marianna Mieloch

– mgr Aldona Poźniak – terapia pedagogiczna, terapia behawioralna

– mgr Ewa Michalak – neurologopedia, logopedia

– mgr Agnieszka Juskowiak- logopedia

– mgr Elżbieta Radziejewska – terapia pedagogiczna

– mgr Natalia Sobczak – fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa

– mgr Agnieszka Ryś- Dolata- terapia pedagogiczna

– lic. Paulina Mieloch- terapia integracji sensorycznej

– mgr Magdalena Antowska- terapia pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

– mgr Marianna Mieloch – terapia autyzmu, terapia tyflopedagogiczna, terapia surdopedagogiczna, terapia pedagogiczna

– mgr Alicja Kowalska – terapia integracji sensorycznej, arteterapia, logopedia

– mgr Magdalena Duszczak – logopedia