Oferta

 

 

 

W naszym przedszkolu stworzone są grupy ogólnodostępne, grupy integracyjne oraz grupy terapeutyczne.

 

Do naszego przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci! 

 

Do grup integracyjnych i terapeutycznych zapraszamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracujemy z dziećmi m. in. z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim a także z niepełnosprawnością ruchową, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z dziećmi z zespołem Downa. Jesteśmy placówką o charakterze edukacyjno – terapeutycznym.

 

 Naszym celem jest organizowanie edukacji dl wszystkich dzieci a także terapii dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich możliwości w oparciu

 

o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) dostosowany indywidualnie przez zespół nauczycieli i terapeutów.

 

Dzieciom uczęszczającym do naszej placówki zapewniamy kompleksową terapię, zgodnie z zaleceniami komisji wydającej orzeczenie.

 

Wszystkim dzieciom oferujemy bezpłatny udział w zajęciach dodatkowych, które są świetną okazją do edukacji i zabawy.

 

Dzieci próbują, odkrywają, doświadczają, tworzą i uczą się z własnego doświadczenia.

 

 

 

Oferujemy również zajęcia dodatkowe dla chętnych m.in. karate, rytmikę, religię.

 

Przedszkole uczestniczy w wielu ciekawych projektach edukacyjnych, między innymi:

 

– Pocztówkowe Przedszkole,

 

– Akademia Wyobraźni Play- Doh,

 

– Akademia Przyjaźni,

 

– Marzycielska Poczta

 

Oraz prowadzi szereg autorskich projektów.

 

Angażujemy się również w liczne akcje społeczne i charytatywne.